Gebruik van Chillplanet diensten, alsmede eventuele applicaties (‘apps’) zijn deze algemene voorwaarden verbonden. Door van de diensten gebruik te maken, stemt u hiermee in. Juridische Informatie en Privacybeleid

Algemene voorwaarden

Wij danken u voor uw belangstelling in ons Hierna vindt u juridische informatie die van belang is wanneer u deze website bezoekt. Daarnaast vindt u ook ons Privacybeleid waarin wordt uitgelegd welke soort informatie kan worden verzameld en verwerkt en hoe we gebruik kunnen maken van “cookies”. Lees aandachtig de inhoud van deze pagina en bezoek pas de website indien u akkoord gaat met alle voorwaarden. We danken u hiervoor. Door de website te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden en door informatie te halen van deze website of de site anders te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Chillplanet nergens voor verantwoordelijk gehouden kan worden en of door schade of gevolgschade door. De informatie op de website kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige verplichting noch aansprakelijkheid van onzentwege; zij bevat geenszins bindende informatie. U mag geen links naar onze website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We zullen redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige informatie op onze website te vermelden. WE STAAN ECHTER NIET GARANT NOCH LEGGEN ENIGE VERKLARINGEN AF OVER DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, NIET-OVERTREDING OF GESCHIKTHEID VAN ELK BIJZONDER PUNT VAN DE VERSCHAFTE INFORMATIE. WE AANVAARDEN GEENSZINS ENIGE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER EEN DERDE VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, OF DEZE NU DIRECT, INDIRECT, SPECIAAL, ALS GEVOLG VAN, STRAFRECHTELIJK OF ANDERS IS ONTSTAAN VOOR HET GEBRUIKEN OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE OF INHOUD ERVAN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR GEDERFDE WINSTEN, BUSINESSONDERBREKING, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIESYSTEEM OF ANDERS. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID ALLE NODIGE VOORZORGSMAATREGELEN TE NEMEN EN U ERVAN TE VERGEWISSEN DAT ALLES WAT U SELECTEERT VRIJ IS VAN ZAKEN ZOALS VIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN EN ANDERE ZAKEN VAN DESTRUCTIEVE AARD. WE STAAN NIET GARANT NOCH LEGGEN ENIGE VERKLARINGEN AF OVER WEBSITES VAN DERDEN WAARTOE U TOEGANG HEEFT VIA DEZE WEBSITE.


Auteursrecht, Handelsmerken en andere Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, merknamen, teksten, beelden, grafieken, geluiden, animatie en videobestanden en hun rangschikking op de website behoren tot onze eigendom of tot de eigendom van Chillplanet en zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Niets van deze website mag worden weergegeven, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toelating. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en patentrechten zijn voorbehouden en elk gebruik ervan zonder voorafgaande toestemming van de respectievelijke eigenaars is ten strengste verboden. Niets op deze website kan worden geïnterpreteerd als zijnde een expliciete of impliciete vergunning of recht om gebruik te maken van onze intellectuele eigendom of die van Chillplanet.


Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we “cookies” naar uw computer sturen. Een cookie is een klein tekstbestand of een gegevensstuk dat een door u bezochte website op uw computer kan bewaren. Cookies zelf bevatten geen enkele persoonlijke informatie. Indien u ons echter persoonlijke informatie verschaft (bijvoorbeeld bij de registratie voor een door ons geleverde internetdienst of wachtwoord), dan kan die informatie worden toegevoegd aan de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie. Er zijn twee soorten cookies. De eerste soort bewaart een bestand voor een langere periode op uw computer. Het bestand blijft op uw computer staan nadat u deze hebt afgesloten. Dergelijke cookie kan, bijvoorbeeld, worden gebruikt om een bezoeker mee te delen welke informatie op de website werd bijgewerkt sedert zijn of haar laatste bezoek aan die website. Het tweede type cookie is een “session cookie”. Terwijl u de website bezoekt, worden er tijdelijk session cookies opgeslagen in het geheugen van uw computer. Dit kan worden gedaan om, bijvoorbeeld, bij te houden welke taal u gekozen hebt op de website. Session cookies worden niet voor een lange periode bewaard op uw computer. Ze verdwijnen wanneer u uw webbrowser afsluit. We kunnen een beroep doen op derden om ons te helpen bij de inzameling of de verwerking van de via de cookies verkregen informatie. We kunnen cookies om verschillende redenen gebruiken, zoals: om anonieme statistieken te maken met betrekking tot browsingpatronen en –tendensen; om aan marktonderzoek te doen; om de inhoud of functies van de website aan te passen aan de gebruiker; om bijstand te verlenen aan, of sitebezoeken van gebruikers na te gaan van bepaalde internetgebaseerde diensten; om gebruikers met wachtwoorden in staat te stellen opnieuw naar bepaalde webpagina’s te gaan zonder vooraf ingegeven informatie opnieuw te moeten intypen.


Hoe cookies vermijden:

Met de meeste internetbrowsers kan u de browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden, verwijderd worden van uw harde schijf of dat u eerst wordt meegedeeld dat een webpagina cookies bevat vooraleer de cookie wordt opgeslagen. Ga naar uw browser of uw hulpscherm om meer te weten te komen over deze functies. Hou er echter wel rekening mee dat sommige webpagina’s niet naar behoren werken zonder cookies.


Veiligheid

Er worden technische en administratieve maatregelen ingevoerd om persoonlijke informatie en andere data op onze servers te beschermen tegen onwettige toegang, verlies of wijziging. Nochtans kan de veiligheid van een server of een overbrenging via het internet niet voor honderd procent worden gewaarborgd. Daarom gebeurt elke activiteit of communicatie op uw eigen risico.


Meer informatie en klachten

Voor meer informatie over de verwerking van persoonlijke informatie kunt u contact opnemen met Chillplanet (info@Chillplanet.nl). Als wij uw vragen niet beantwoorden of u geen geldige reden kunnen geven waarom wij dat niet kunnen doen, hebt u het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit om een klacht in te dienen.


Links naar websites van derden

Sommige van onze webpagina’s kunnen links bevatten naar websites van derde partijen. Hou er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid, de inhoud, of praktijken van die andere websites of hun eigenaars of operatoren. Wijziging van het privacybeleid We behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen of bij te werken.